HOROLEZECTVO - Základné infoSúľovský zlepenec, hlavná hornina budujúca skalný masív, sformovaný do bizardných tvarov veží a stien, poskytuje jedinečné lezenie po dierkach, lištách, kamienkoch,... Cesty sú prevažne kolmé (ale aj mierne položené, alebo mierne previsnuté), dlhé 15 až 20 metrov, ale výnimkou nie sú ani 50 m cesty. Obtiažnosť ciest je od stupňa obtiažnosti 4 do 10 UIAA, najviac ciest je obtiažnosti okolo stupňa 7, ťažkých ciest od stupňa 9+/10- je asi 10. V súčasnosti je v celej oblasti Súľovských skál vyše 250 odistených ciest a ďalších 250 prvovýstupov vylezených pomocou vklínencov a friendov. Klasifikácia obtiažnosti sa v oblasti Súľova v posledných rokoch niekoľko krát menila. Keďže jej posudzovanie je veľmi subjektívne, môžu vzniknúť nezrovnalosti medzi klasifikáciou uvedenou v rôznych materiáloch. Bližšie informácie o lezení v Súľove je možné získať na jan.busfy@sulov.sk alebo tel. 0903 / 830 840 (Jano Bušfy), 0903 / 680 000 (Dano Uhliarik).

Územne sú Súľovské skaly rozdelené na niekoľko oblastí. Vzhľadom na aktuálnu výnimku sú dostupné 2: Javor a Skaly pod hradom. Najnavštevovanejšou oblasťou je Javor. Tu je na malom území koncentrovaných mnoho ciest - od ľahkých pre začiatočníkov (obtiažnosti 4, 5, 6) až po desiatkové extrémy. Najpopulárnejšie sú Kamenná tabuľa a Veža nad ohniskom. V oblasti Skaly pod hradom sú vyhľadávané predovšetkým dlhé cesty na Obelisku, VPN, Trojzubci.


Javor

Skaly pod hradom

Sprievodca

Výnimka