HOROLEZECTVO - Horolezecký sprievodca
V jeseni 2002 vyšiel nový horolezecký sprievodca SLOVENSKÉ SKALY II.
Nájdete v ňom aj kompletne spracovanú oblasť Súľovské skaly.
Sprievodcu si môžete objednať e-mailom na adrese
sulov-hradna@stonline.sk,
alebo si ich môžete kúpiť na Obecnom úrade v Súľove, v Pohostinstve Anna Bušovská v Súľove, ....


Autor sprievodcu Daniel Pauer tragicky zahynul v sepetembri 2002 v Manínskej tiesňave.
Na fotografii je spolu z Radom Hájkom (autorom viacerých ciest v Súľove)
na TRADIČNOM HOROLEZECKOM ZRAZe 2002.