Fauna          
             


rys ostrovid (Lynx lynx)

 


včelár lesný (Pernis apivorus)

 
vodnár potočný (Cinclus cinclus)


V Súľovských skalách má svoj domov niekoľko stoviek druhov živočíchov. Vtákov sa tu vyskytuje vyše 90 druhov a z toho takmer 80 druhov tu aj hniezdi.Najrozšíreniejším dravým vtákom skál je sokol myšiar. Hniezdi na neprístupných skalných vežiach a vo výklenkoch skalných stien. Vidieť ho, keď sliedi po korysti (hraboše, myši, ...). Vtedy zvyčajne krúži a trepoce sa na jednom mieste.Ďalšie dravce žijúce v Súľovských skalách sú krkavec čierny a kavka tmavá.


Žije tu aj niekoľko exemplárov sovy výra skalného. Výr je aktívny večer a v noci. Loví malé a stredné cicavce, vtáky a obojživelníky.Na borinách hniezdi sova myšiarka ušatá a v lesoch dravec včelár lesný.V  Súľove počuť aj spevavce: slávik červienka, pinka lesná, brhlík lesný, phliaviar čiernohlavý. A počuť tu aj napríklad datľa čierneho. Pri potokoch vidieť vodnára potočného a trasochvosta horského.Les je domovom mnohých cicavcov. Možno tu vidieť vevericu obyčajnú, ale aj srnčia, jelenia a diviača zver je na tomto území hojná.V  noci a za súmraku tu loví rys ostrovid. Iný nočný lovec je netopier podkovár malý živiaci sa hmyzom. Aj jež európsky vychádza až potme.Skaly a ruiny hradu sú obľúbenym miestom jašteríc - jašterica múrová, jašterica obyčajná a slepúch lámavý.Z obojživelníkov tu vidieť v blízkosti vody okrem žiab aj salamandru škvrnitú.Charakteristickým chrobákom bukových lesov je fúzač alpský - jeho larvy sa vyvíjajú v kmeňoch starých bukov. K vzácnym motýľom, ktoré tu žijú patrí dúhovec väčší, bežnejšia je babôčka pávooká alebo jasoň červenooký. Pavúk komôrkar pontický je vzácny teplomilný druh (len 3 lokality výskytu na Slovensku!).Zvláštne postavenie v tunajšej faune majú mäkkýše. Hojne sa tu vyskytujú vďaka dostatočnému prísunu uhličitanov, ktoré potrebujú na budovanie svojich schránok.
babôčka pávooká (Nymphalis io)

 
dúhovec väčší (Apatura muralis)
 
jasoň červenooký (Parnassius apollo)
         


salamandra škvrnitá
(Salamandra salamandra)

 
jašterica múrová (Lacerta muralis)
 
         


výr skalný (Bubo bubo)

 


jariabok lesný (Tetrastes bonasia)

 


sojka škriekavá (Garrulus glandarius)

             


sokol myšiar
(Falco tinnunculus)

 
kavka tmavá
(Corvus corax)
 
ďateľ čierny
(Dryocopus martius)
 
myšiarka ušatá
(Asio otus)
             


brhlík lesný
(Sitta europea)

 
pŕhľaviar čiernohlavý
(Saxicola torquata)
     
 


fúzač alpský (Rosalia alpina)jež európsky (Erinaceus europeus)výr skalný (Bubo bubo)trasochvost horský (Motacilla cinerea) samičkatrasochvost horský (Motacilla cinerea) samčekvodnár potočný (Cinclus cinclus)slávik červienka (Erithacus rubecula)pinka lesná (Fringilla coelebs)